Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân Của Công Ty

Cam Kết Của Chúng Tôi

Văn phòng Đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây được gọi là "Santen" hoặc "chúng tôi") đánh giá cao sự tin tưởng và tin cậy của quý vị đối với chúng tôi. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của quyền riêng tư của quý vị và cam kết tôn trọng đầy đủ quyền này. Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này mô tả cách thức Santen và các thành viên khác trong tập đoàn của chúng tôi trên toàn cầu thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của tất cả những người có liên hệ với Santen.

Chính sách này có thể không đề cập đến tất cả các tình huống xử lý dữ liệu có thể xảy ra. Chúng tôi có thể thông báo cho quý vị về hoạt động thu thập dữ liệu cụ thể liên quan tới sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi thông qua các chính sách hoặc thông báo bổ sung được chúng tôi đưa ra trước khi thực hiện hoạt động thu thập này.

Chính sách này đề cập đến các vấn đề sau đây:

 1. Chúng tôi thu thập những loại dữ liệu nào?

 2. Chúng tôi thu thập dữ liệu của quý vị bằng cách nào?

 3. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị như thế nào?

 4. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của quý vị với ai?

 5. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của quý vị bằng cách nào?

 6. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của quý vị trong bao lâu?

 7. Các quyền bảo vệ dữ liệu của quý vị

 8. Làm cách nào để liên hệ với chúng tôi

 9. Thay đổi chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của chúng tôi

1. Chúng tôi thu thập những loại dữ liệu nào?

Tùy thuộc vào từng mục đích, chúng tôi sẽ thu thập các loại dữ liệu nhất định của quý vị, bao gồm các dữ liệu sau đây:

 • Dữ liệu chung: tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, ngày sinh, tuổi, giới tính, quốc tịch v.v ...
 • Nghề nghiệp và việc làm: chức vụ, phòng/ban, trách nhiệm/công việc được giao, nơi làm việc, ngày tuyển dụng/ngày chấm dứt, điều kiện làm việc, đánh giá hiệu quả làm việc v.v ...
 • Các thông tin tài chính: số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, chi tiêu, thu nhập, lương hưu, bảo hiểm v.v ...
 • Dữ liệu nhận dạng: số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, mã số nhân viên, mã số bệnh nhân v.v ...
 • Các bản ghi âm và ghi hình: hình ảnh trên camera quan sát, bản ghi hình, hình ảnh, bản ghi băng/ghi âm trên điện thoại v.v ...
 • Dữ liệu được thu thập thông qua việc quý vị sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi: địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt của quý vị, thiết bị được quý vị sử dụng để truy cập trang v.v ...
 • Dữ liệu về sức khỏe: hồ sơ y tế, dữ liệu điều trị, mẫu máu, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu DNA, chế độ ăn uống, thói quen sống v.v ...
 • Dữ liệu nhạy cảm không bao gồm trong các dữ liệu nêu trên: niềm tin tôn giáo/triết học, dữ liệu về nguồn gốc chủng tộc/dân tộc, tư cách thành viên của công đoàn, v.v ...

2. Chúng tôi thu thập dữ liệu của quý vị bằng cách nào?

Quý vị trực tiếp cung cấp cho chúng tôi hầu hết các dữ liệu của quý vị được chúng tôi thu thập. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của quý vị từ các nguồn sau đây:

 • Các công ty khác trong tập đoàn Santen
 • Các nguồn dữ liệu có sẵn công khai như các phương tiện truyền thông xã hội hoặc các dữ liệu khác được tiết lộ/công bố trên mạng Internet, các tạp chí ngành v.v ...
 • Các bên thứ ba khác, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ quan y tế, tổ chức nghiên cứu lâm sàng (CRO), nhà cung cấp dịch vụ hội nghị, đại lý tuyển dụng, định chế/tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu/ngân hàng dữ liệu tư nhân v.v ...
 • Thu thập tự động thông qua việc quý vị sử dụng các trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc xem các quảng cáo của chúng tôi

3. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị như thế nào?

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của quý vị cho các mục đích cụ thể được chúng tôi thông báo trước cho quý vị thông qua chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này hoặc các chính sách hoặc thông báo bổ sung khác. Phụ thuộc vào cách thức tương tác của quý vị với chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của quý vị cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Để liên lạc với quý vị
 • Để cung cấp cho quý vị [thông tin về] các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:
  • thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng/thỏa thuận,
  • giao các sản phẩm của chúng tôi,
  • thực hiện các kiểm tra và bảo quản các sản phẩm của chúng tôi và
  • truy cập vào dịch vụ và ứng dụng trực tuyến của chúng tôi.
 • Để tiến hành nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm:
  • tiến hành các thử nghiệm lâm sàng,
  • tiến hành các nghiên cứu y học và dược phẩm, và
  • phát triển các loại thuốc, thiết bị y tế và các sản phẩm hoặc dịch vụ khác.
 • Để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:
  • tiến hành các khảo sát hoặc bảng câu hỏi,
  • xác nhận tính hiệu quả của các chiến dịch quảng bá của chúng tôi, và
  • tiến hành các nghiên cứu thị trường.
 • Để bảo đảm độ an toàn và hiệu quả của thuốc, bao gồm:
  • phản hồi các báo cáo về biến cố bất lợi có khả năng xảy ra, và
  • thực hiện các hành động/công việc nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và các nghĩa vụ với cơ quan quản lý.
 • Để cung cấp cho các cán bộ y tế các thông tin y tế hoặc dược phẩm, bao gồm:
  • cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng đúng thuốc và thiết bị y tế, chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của thuốc, khảo sát và nghiên cứu trong lĩnh vực y tế và dược phẩm cũng như sửa chữa và bảo trì thiết bị y tế.
 • Để cung cấp thông tin cho quý vị, bao gồm:
  • tổ chức các sự kiện,
  • công bố thông tin thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc các trang thông tin điện tử của chúng tôi, và
  • cung cấp cho quý vị thông tin về bệnh tật.
 • Để phản hồi cho các cổ đông, bao gồm:
  • gửi các báo cáo kết quả hoạt động hoặc các thông báo cần thiết,
  • tổ chức các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, và
  • trả lời việc thực thi các quyền của cổ đông.
 • Để cung cấp cho quý vị thông tin tiếp thị, bao gồm:
  • đặt quảng cáo trên web, và
  • cung cấp cho quý vị thông tin về chiến dịch tiếp thị hoặc thông tin về sản phẩm qua thư điện tử, ứng dụng di động hoặc các phương tiện khác.
 • Để quản lý nhân sự, bao gồm:
  • tuyển dụng nhân viên,
  • thực hiện các thủ tục gia nhập và nghỉ hưu, và
  • thực hiện quản lý nhân sự và lao động.
 • Để phản hồi các yêu cầu của các cơ quan quản lý hoặc cơ quan tư pháp và thực hiện các nghĩa vụ theo các quy định pháp luật hiện hành
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của quý vị khi sử dụng các trang thông tin điện tử của chúng tôi thông qua giới thiệu các sản phẩm và đề nghị/chào hàng được điều chỉnh phù hợp với quý vị

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị trên cơ sở pháp lý thích hợp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của quý vị với ai?

Vì các mục đích đã được giải thích ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của quý vị với các bên thứ ba sau đây:

 • Các công ty hoạt động thay mặt cho Santen
 • Các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, bên cung ứng hoặc các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi
 • Các cơ quan pháp luật hoặc cơ quan quản lý
 • Các công ty khác trong tập đoàn Santen

Trong trường hợp chúng tôi chia sẻ dữ liệu của quý vị với các công ty làm việc thay mặt cho chúng tôi, chúng tôi yêu cầu các công ty này phải triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp về mặt kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu của quý vị và giám sát hoạt động thuê ngoài đó thường xuyên.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của quý vị với các bên thứ ba bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của quý vị bằng cách nào?

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý và thích hợp về mặt kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu của quý vị không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy trái phép.

6. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của quý vị trong bao lâu?

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của quý vị chỉ trong thời gian cần thiết cho các mục đích sử dụng dữ liệu của quý vị và việc lưu trữ dữ liệu này sẽ chỉ được thực hiện trong thời gian cần thiết cho các mục đích hợp pháp hoặc các mục đích kinh doanh. Khi kết thúc thời gian lưu trữ này, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của quý vị bằng các biện pháp an toàn thích hợp.

7. Các quyền bảo vệ dữ liệu của quý vị

Với tư cách một cá nhân, quý vị có các quyền bảo vệ dữ liệu sau đây:

 • Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý vị
 • Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của quý vị
 • Quyền xóa bỏ dữ liệu cá nhân của quý vị
 • Quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị
 • Quyền khiếu nại về việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị
 • Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị
 • Quyền rút lại/từ chối chấp thuận
 • Quyền di chuyển dữ liệu
 • Quyền được bồi hoàn các thiệt hại phải gánh chịu do sự không chính xác, không hoàn chỉnh, không cập nhật, sai, thu thập trái phép hoặc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị muốn thực thi các quyền bảo vệ dữ liệu nói trên, vui lòng gởi yêu cầu thông qua "Santen Data Subject Request Form".

8. Làm cách nào để liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẵn sang tiếp nhận các thắc mắc hoặc nhận xét của quý vị liên quan đến chính sách này hoặc dữ liệu cá nhân của quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: privacy_VN@santen.com.

Đối với các yêu cầu liên quan tới các quyền bảo vệ dữ liệu của quý vị, xin vui lòng gửi cho chúng tôi theo mẫu đã được giải thích tại mục "7. Các quyền bảo vệ dữ liệu của quý vị."

9. Thay đổi chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của chúng tôi

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này có thể được cập nhật tại từng thời điểm. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ đăng tải bản cập nhật của chính sách.