โรค DED ทำให้เกิดการมองเห็นที่ไม่คงที่ได้หรือไม่

หากการมองเห็นของคุณมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันหรือจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง และนอกจากนี้คุณยังรู้สึกระคายเคืองและมีอาการคันดวงตา แสดงว่าคุณอาจเป็นโรค DED ในกรณีที่รุนแรงกว่านั้น อาจทำให้ผิวดวงตาเปลี่ยนแปลงและสูญเสียการมองเห็นในเวลาต่อมา ดังนั้นคุณควรปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัย1-2