สอบถาม THE OBSERVER

อาการของโรคตาแห้งมีอะไรบ้าง
ตอบ:

อาการของโรค DED มีความแตกต่างกันไปและอาจประกอบไปด้วยอาการแสบ ร้อนหรือไวต่อแสง มีน้ำตาไหล ตาพร่ามัว ฯลฯ นอกเหนือจากอาการเหล่านี้ โรค DED อาจทำให้เกิดการอักเสบที่ผิวของดวงตา

อะไรทำให้ตาของฉันแสบร้อน?
ตอบ:

ดวงตาของคุณจำเป็นต้องมีน้ำตาเพียงพอเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและสบายตา ดังนั้นทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณหรือคุณภาพของฟิล์มน้ำตาสามารถสร้างจุดแห้ง (Dry spot) บนผิวดวงตาได้ ซึ่งนำไปสู่การระคายเคือง:1,6

ปริมาณน้ำตาน้อย:

 • อายุ ฮอร์โมน ภาวะทางการแพทย์บางอย่าง (เบาหวาน, กลุ่มอาการ Sjogren…) ยาบางชนิด (ยาลดความดันโลหิต ยาแก้แพ้ ยาต้านซึมเศร้า) การผ่าตัดดวงตา ต่อมน้ำตาเสียหาย

การระเหยของน้ำตาเพิ่มขึ้น:

 • ลม ควันหรืออากาศแห้ง อัตราการกระพริบตาลดลง

การทำงานผิดปกติของต่อมไขมันที่เปลือกตาของคุณ

ทุกคนต้องเป็นโรค DED หรือไม่?
ตอบ:

โรค DED ไม่ใช่โรคทั่วไป โรคนี้ส่งผลกระทบต่อประชากรสิงคโปร์ประมาณ 6.5-12% แต่เมื่ออายุมากขึ้น เราทุกคนจะมีการสูญเสียปริมาณและคุณภาพของน้ำตาเล็กน้อย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคตาแห้ง7

โรค DED สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่
ตอบ:

โดยทั่วไปเป็นภาวะเรื้อรัง ในบางกรณีมีความเป็นไปได้ที่สามารถระบุถึงต้นเหตุที่สามารถแก้ไขได้ เช่น การงดใช้ยาบางชนิด การเปลี่ยนคอนแทคเลนส์บ่อย ๆ เป็นต้น แต่ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจำเป็นต้องอยู่กับมัน1-2

โรค DED ทำให้เกิดการมองเห็นที่ไม่คงที่ได้หรือไม่
ตอบ:

หากการมองเห็นของคุณมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันหรือจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง และนอกจากนี้คุณยังรู้สึกระคายเคืองและมีอาการคันดวงตา แสดงว่าคุณอาจเป็นโรค DED ในกรณีที่รุนแรงกว่านั้น อาจทำให้ผิวดวงตาเปลี่ยนแปลงและสูญเสียการมองเห็นในเวลาต่อมา ดังนั้นคุณควรปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัย1-2

น้ำตาเทียมปลอดภัยหรือไม่
ตอบ:

น้ำตาเทียมเป็นสารละลายทางสรีรวิทยาที่ผลิตจากพอลิเมอร์ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำไว้ที่ผิวดวงตา ช่วยทำให้ปริมาณและคุณภาพของน้ำตาดีขึ้น น้ำตาเทียมจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์หากไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียและใช้งานอย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญคือพึงระลึกไว้ว่าน้ำตาเทียมช่วยบรรเทาอาการได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและไม่ได้รักษาโรคประจำตัว โปรดปรึกษาจักษุแพทย์เมื่ออาการไม่ลดลงหรือมีอาการเกิดขึ้นอีก1-3

ฉันสามารถใช้น้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหน?
ตอบ:

ผลิตภัณฑ์บรรจุขวดที่มีสารกันเสียสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย 4-6 ครั้งต่อวัน น้ำตาเทียมแบบใช้ครั้งเดียวและไม่มีสารกันเสียสามารถใช้ได้ถึง 10 ครั้งต่อวัน แต่ไม่ว่าในกรณีใดอย่าใช้มากเกินไป ให้ปฏิบัติตามปริมาณที่แนะนำของผู้ผลิต1-3

ทำไมอุปกรณ์ดิจิทัลจึงทำให้ตาฉันแห้ง?
ตอบ:

ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลกับอาการตาแห้งนั้นเป็นที่ยอมรับทั่วไป การกะพริบตาแต่ละครั้งช่วยคืนสภาพฟิล์มน้ำตาที่ปกป้องดวงตาของคุณ แต่เมื่อคุณจ้องที่หน้าจอ คุณมักจะกะพริบตาไม่สมบูรณ์และน้อยลง ดังนั้น ฟิล์มน้ำตาของคุณจึงไม่คงตัวและสามารถแตกได้ง่ายทำให้ตาแห้ง พยายามลดเวลาอยู่หน้าจอของคุณก่อนที่จะสายเกินไป!1-2, 8

เลือกยาหยอดตาสำหรับโรค DED อย่างไร?
ตอบ:
 • หากคุณเป็นโรคตาแห้ง สามารถเลือกน้ำตาเทียมหรือยาหยอดตาที่มีโมเลกุลที่สามารถกักเก็บน้ำได้ เช่น โซเดียมไฮยาลูโรเนต (Sodium Hyaluronate) คุณอาจได้รับการจ่ายยาที่ช่วยเพิ่มการผลิตน้ำตาให้คุณ1-3
 • หากคุณมีอาการตาแห้งและมีสัญญาณของการระคายเคือง (คัน ตาแดง) คุณอาจต้องใช้ยาแก้อักเสบ/ยาลดอาการคัดจมูก สำหรับยาหยอดตาดังกล่าว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานอย่างแม่นยำ1-3
 • หากคุณสวมใส่คอนแทคเลนส์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาหยอดตาชนิดอื่น1-3
 • ไม่ว่าในกรณีใดให้ปรึกษาแพทย์หากปัญหาของคุณยังคงอยู่หรือแย่ลงเมื่อใช้ยาหยอดตา1-3
ฉันจะต้องทำอย่างไรหากคิดว่าตัวเองเป็นโรคตาแห้ง?
ตอบ:

หากคุณคิดว่าคุณเป็นโรคตาแห้ง ให้นัดพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาของคุณ

เอกสารอ้างอิง:
 1. Suvarna P. Phadatare, et al. A Comprehensive Review on Dry Eye Disease: Diagnosis, Medical Management, Recent Developments, and Future Challenges. Advances in Pharmaceutics. http://dx.doi.org/10.1155/2015/704946
 2. Dry eyes. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes. Last accessed August 25, 2019.
 3. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.
 4. C Stephen Foster. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca). Medscape. Last accessed August 25, 2019.
 5. Li DQ1, Chen Z, Song XJ, Luo L, Pflugfelder SC. Stimulation of matrix metalloproteinases by hyperosmolarity via a JNK pathway in human corneal epithelial cells. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2004 Dec;45(12):4302-11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=15557436
 6. The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf. 2007 Apr;5(2):75-92. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=17508116
 7. Tan LL, Morgan P, Cai ZQ, Straughan RA. Prevalence of and risk factors for symptomatic dry eye disease in Singapore. Clin Exp Optom. 2015 Jan;98(1):45-53. doi: 10.1111/cxo.12210. Epub 2014 Sep 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25269444
 8. Protect Your Eyes From Too Much Screen Time. American Academy of Ophthalmology 2019. Last accessed: August 25, 2019.