ฉันสามารถใช้น้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหน?

ผลิตภัณฑ์บรรจุขวดที่มีสารกันเสียสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย 4-6 ครั้งต่อวัน น้ำตาเทียมแบบใช้ครั้งเดียวและไม่มีสารกันเสียสามารถใช้ได้ถึง 10 ครั้งต่อวัน แต่ไม่ว่าในกรณีใดอย่าใช้มากเกินไป ให้ปฏิบัติตามปริมาณที่แนะนำของผู้ผลิต1-3