Tôi nên nhỏ nước mắt nhân tạo bao lâu một lần?

Đối với sản phẩm đóng lọ có chứa chất bảo quản, bạn có thể sử dụng 4-6 lần một ngày. Đối với sản phẩm sử dụng một lần, không chứa chất bảo quản, bạn có thể sử dụng tối đa 10 lần một ngày. Tuyệt đối không lạm dụng quá số lần cho phép. Hãy tuân thủ đúng liều lượng mà nhà sản xuất quy định.1-3