Các triệu chứng của bệnh khô mắt là gì?

Các triệu chứng của bệnh khô mắt có thể bao gồm ngứa mắt, cay mắt, nhạy cảm với ánh sáng, dễ chảy nước mắt, mờ mắt, v.v. Bên cạnh những triệu chứng này, bệnh khô mắt còn có thể khiến bề mặt mắt bị viêm.

Hân hạnh mang đến cho bạn nội dung này copyright santen logo

Bản quyền 2019. The Eye Observer. Bảo lưu mọi quyền.