Tôi nên làm gì nếu nghi rằng mình mắc bệnh khô mắt?

Nếu nghi rằng mình mắc bệnh khô mắt, hãy đi khám mắt để được kiểm tra.