แนวทางและคำแนะนำในการดูแลตาแห้งในช่วง COVID-19

By Dr Vanitha Ratnalingam - Consultant Ophthalmologist and Corneal Surgeon, OasisEye Specialists
August 04, 2023

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ส่งผลให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ด้วยจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการกำหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างการกักตัวที่บ้าน การเรียนออนไลน์ การทำงานจากที่บ้าน และการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ผู้ป่วยทนทุกข์ทรมานจากโรคตาแห้งเป็นจำนวนมาก:

1 ในช่วงล็อคดาวน์ ถูกจำกัดโอกาสในการออกไปข้างนอกบ้าน การเปิดแอร์อยู่ภายในบ้านจะส่งผลให้ความชื้นภายในบ้านต่ำลง และการไหลของอากาศถูกจำกัด เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งและเย็นจะทำให้น้ำตาระเหยออกจากผิวหน้าลูกตาเพิ่มขึ้น ซึ่งยิ่งส่งผลทวีความรุนแรงของโรคตาแห้ง ดังนั้นการลดการใช้แอร์ หรือใช้เครื่องทำความชื้นจะช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศได้

ใช้เครื่องทำความชื้น
ใช้เครื่องทำความชื้น
ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ
ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ

2 การทำงานจากที่บ้านส่งผลให้ระยะเวลาการอยู่หน้าจอนานขึ้น และส่งผลต่อสุขภาพดวงตาอย่างมาก โดยปกติดวงตาของเราจะมีฟิล์มน้ำตาที่เคลือบทั่วผิวดวงตาทุกครั้งที่เรากะพริบตา

ซึ่งจำนวนเฉลี่ยของการกะพริบตามักอยู่ระหว่าง 15-18 ครั้งต่อนาที อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าขณะดูหน้าจอจำนวนครั้งในการกะพริบตาจะลดลงเหลือ 3-4 ครั้งต่อนาที นอกจากนี้ขณะที่เราดูหน้าจอจะส่งผลให้เปลือกตาปิดไม่สนิทเวลากะพริบตา ซึ่งการที่ความถี่ของการกะพริบตาลดลง และเปลือกตาที่ปิดไม่สนิทเวลากะพริบตาจะ ส่งผลให้เกิดการระเหยของน้ำตาที่มากขึ้น ดังนั้นการพักสายตาจากหน้าจอ และใช้กฎ 20-20-20 (ทุก 20 นาที ให้มองสิ่งที่อยู่ห่างออกไป 20 ฟุตเป็นเวลา 20 วินาที) จึงมีประโยชน์

20-20-20 rule - prevention for dry eyes

3อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดตาแห้งในช่วงการระบาดใหญ่ครั้งนี้ คือการสวมหน้ากากอนามัยที่ไม่เหมาะสม โดยตาแห้งที่เกิดจากหน้ากากอนามัย (Mask-associated dry eyes; MADE)

เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดจากลมหายใจบริเวณรอบหน้ากากอนามัยรั่วไหลเข้าตา ส่งผลให้เกิดการระเหยของฟิล์มน้ำตา ดังนั้นการสวมหน้ากากอนามัยโดยให้โครงลวดแนบพอดีกับสันจมูก จะสามารถลดอาการตาแห้งที่เกิดจากหน้ากากอนามัยได้ ทั้งนี้รวมถึงการใช้เทปติดบริเวณขอบบนของหน้ากากอนามัยด้วย

Ensure that the mask fits well with a pliable nose wire - prevention for dry eyes
Dr Vanitha Ratnalingam
Consultant Ophthalmologist and Corneal Surgeon
OasisEye Specialists
Unit 1-3, Level 1, Nexus Bangsar South, No. 7, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia