5 เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับฟิล์มน้ำตาของคุณ

January 18, 2019

น้ำตาของเรามีความสำคัญมาก น้ำตาจะก่อตัวเป็นเกราะป้องกันที่เรียกว่า “ฟิล์มน้ำตา” ที่เคลือบดวงตาเราไว้เสมอแม้ว่าเราจะไม่ได้ร้องไห้ก็ตาม การทำงานที่ผิดปกติของฟิล์มน้ำตาอาจนำไปสู่ปัญหาทางด้านดวงตา เช่น โรคตาแห้ง (Dry Eye Disease, DED) เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของฟิล์มน้ำตา ต่อไปนี้เป็น 5 สิ่งที่คุณควรรู้เพื่อทำความเข้าใจถึงสุขภาพดวงตาของคุณได้ดียิ่งขึ้น

โดยปกติแล้ว สายตาของนักออกแบบกราฟิกจะโฟกัสที่หน้าจอมากกว่า 8 ชั่วโมงทุกวัน

1. ฟิล์มน้ำตาเป็นปราการด่านหน้าที่คอยปกป้องดวงตาของเรา

ฟิล์มน้ำตาถูกสร้างขึ้นและกระจายไปทั่วผิวดวงตาเมื่อเรากระพริบตา เป็นการเคลือบกระจกตาของเรา โดยมีบทบาทสำคัญในการรักษาพื้นผิวของดวงตาให้เรียบเนียน ใส และชุ่มชื้น ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากฝุ่นละออง แบคทีเรีย หรืออากาศแห้ง1-3

ฟิล์มน้ำตาเป็นปราการด่านหน้าที่คอยปกป้องดวงตาของเรา
เอกสารอ้างอิง
 1. C Stephen Foster. What is the anatomy of tear film relevant to Dry Eye Disease (keratoconjunctivitis sicca)? Medscape. Latest accessed August 25, 2019.
 2. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.
 3. Dartt, D A, and M D P Willcox. Complexity of the tear film: importance in homeostasis and dysfunction during disease. Experimental eye research vol. 117 (2013): 1-3. doi:10.1016/j.exer.2013.10.008. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4225770/

2. ฟิล์มน้ำตาไม่ได้มีเพียงชั้นของน้ำเกลือเพียงชั้นเดียว

คุณเคยชิมรสชาติน้ำตาของตัวเองหรือไม่ เค็มใช่ไหม อย่างไรก็ตาม ฟิล์มน้ำตาไม่ได้ทำมาจากน้ำเกลือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีถึง 3 ชั้นด้วยกัน: ชั้นนอก (ชั้นไขมัน) ชั้นกลาง (ชั้นน้ำ) และชั้นใน (ชั้นเมือก/โปรตีน)1-3

ฟิล์มน้ำตาไม่ได้มีเพียงชั้นของน้ำเกลือเพียงชั้นเดียว
เอกสารอ้างอิง
 1. C Stephen Foster. What is the anatomy of tear film relevant to Dry Eye Disease (keratoconjunctivitis sicca)? Medscape. Latest accessed August 25, 2019.
 2. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.
 3. Dartt, D A, and M D P Willcox. Complexity of the tear film: importance in homeostasis and dysfunction during disease. Experimental eye research vol. 117 (2013): 1-3. doi:10.1016/j.exer.2013.10.008. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4225770/

3. แต่ละชั้นของฟิล์มน้ำตามีการทำงานเฉพาะ

ชั้นนอก ซึ่งผลิตขึ้นโดยต่อม Meibomian gland (ต่อมไขมัน) ที่เปลือกตาเป็นส่วนใหญ่ ช่วยปกป้องการระเหยของชั้นน้ำที่อยู่ด้านล่าง จึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน1-6

แต่ละชั้นของฟิล์มน้ำตามีการทำงานเฉพาะ

ชั้นกลาง ซึ่งผลิตโดยต่อม Lacrimal gland (ต่อมน้ำตา) ทำให้พื้นผิวดวงตาชุ่มชื้น ปกป้องกระจกตา และ “ชะล้าง” เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค1-6
ชั้นใน ผลิตโดยเซลล์พิเศษที่อยู่บนพื้นผิวดวงตา เชื่อมต่อกับผิวกระจกตาและยึดโครงสร้างสามชั้นเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ชั้นน้ำตรงกลางหล่อลื่นทุกครั้งที่กะพริบตา1-6

เอกสารอ้างอิง
 1. C Stephen Foster. What is the anatomy of tear film relevant to Dry Eye Disease (keratoconjunctivitis sicca)? Medscape. Latest accessed August 25, 2019.
 2. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.
 3. Dartt, D A, and M D P Willcox. Complexity of the tear film: importance in homeostasis and dysfunction during disease. Experimental eye research vol. 117 (2013): 1-3. doi:10.1016/j.exer.2013.10.008. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4225770/
 4. Arita R, Fukuoka S, Morishige N. Functional Morphology of the Lipid Layer of the Tear Film. Cornea. 2017 Nov;36 Suppl 1:S60-S66. doi: 10.1097/ICO.0000000000001367. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28957980
 5. Jennifer P. Craig, Laura E. Downie. Contact Lenses. (6ed). 2019, pp97-116.
 6. Dilly P.N. (1994) Structure and Function of the Tear Film. In: Sullivan D.A. (eds) Lacrimal Gland, Tear Film, and Dry Eye Syndromes. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 350. Springer, Boston, MA.

4. เกิดอะไรขึ้นกับฟิล์มน้ำตาในผู้ที่เป็นโรค DED

โรค DED มีสองประเภทหลักโดยเกิดจาก:
การระเหยของน้ำตาเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความบกพร่องของต่อมไขมันที่เปลือกตาและความผิดปกติของชั้นไขมันด้านนอก การระเหยออกจากผิวดวงตาที่มากเกินไปทำให้เกิดความแห้งและแม้กระทั่งการอักเสบ1-6

การระเหยของน้ำตาเพิ่มขึ้น

การผลิตน้ำตาลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความบกพร่องของต่อมน้ำตาและทำให้คุณภาพของชั้นน้ำตรงกลางลดลง ฟิล์มน้ำตาจะไม่คงตัวและทำให้เกิดจุดแห้ง (dry spot) บนผิวกระจกตา1-6

การผลิตน้ำตาลดลง

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา จักษุแพทย์ในเอเชียได้ค้นพบโรค DED ประเภทใหม่ที่เรียกว่า Tear film Breakup Time (TBUT) (เวลาที่น้ำตาสามารถคงสภาพ) หากเวลา TBUT ของคุณน้อยกว่า 5 วินาทีในการทดสอบวินิจฉัย คุณอาจเป็นโรค DED7 โดยทั่วไปแล้วฟิล์มน้ำตาที่ไม่คงตัวเป็นสาเหตุสำคัญของโรค DED ประเภทใดประเภทหนึ่ง8 จึงต้องพยายามปกป้องฟิล์มน้ำตาของคุณ

เอกสารอ้างอิง
 1. Suvarna P. Phadatare, et al. A Comprehensive Review on Dry Eye Disease: Diagnosis, Medical Management, Recent Developments, and Future Challenges. Advances in Pharmaceutics. http://dx.doi.org/10.1155/2015/704946
 2. Dry eyes. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes. Last accessed August 25, 2019.
 3. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.
 4. C Stephen Foster. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca). Medscape. Last accessed August 25, 2019.
 5. Li DQ1, Chen Z, Song XJ, Luo L, Pflugfelder SC. Stimulation of matrix metalloproteinases by hyperosmolarity via a JNK pathway in human corneal epithelial cells. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2004 Dec;45(12):4302-11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=15557436
 6. The definition and classification of Dry Eye Disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf. 2007 Apr;5(2):75-92. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=17508116
 7. Tsubota K. Short tear film breakup time-type dry eye. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018;59:DES64–DES70.
 8. Tsubota K, et al. New Perspectives on Dry Eye Definition and Diagnosis: A Consensus Report by the Asia Dry Eye Society. The Ocular Surface. 2017;15(1):65-76.

5. ปกป้องฟิล์มน้ำตาอย่างไร

สามารถปกป้องฟิล์มน้ำตาของเราได้โดยใช้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เหล่านี้:1-2

การปกป้องฟิล์มน้ำตา
 • ลดเวลาอยู่หน้าจอและหยุดพักเป็นประจำ
 • ใช้แว่นสายตา/แว่นกันแดดเพื่อปกป้องดวงตาจากแสงแดด ลม หรืออากาศแห้ง
 • หากต่อมไขมันที่เปลือกตาทำงานผิดปกติ แผ่นประคบร้อนอาจช่วยได้
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่โดยไม่ได้สูบ
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัด
เอกสารอ้างอิง
 1. Dry eyes. Mayo Clinic.https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes. Last accessed August 25, 2019.
 2. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.