Có phải ai cũng bị khô mắt không?

Không phải ai cũng mắc bệnh khô mắt. Bệnh này ảnh hưởng khoảng 6,5 đến 12% dân số của Singapore. Tuổi càng cao, chất và lượng nước mắt càng suy giảm, dẫn đến nguy cơ bị khô mắt cũng cao hơn.7

Hân hạnh mang đến cho bạn nội dung này copyright santen logo

Bản quyền 2019. The Eye Observer. Bảo lưu mọi quyền.