ทุกคนต้องเป็นโรค DED หรือไม่?

โรค DED ไม่ใช่โรคทั่วไป โรคนี้ส่งผลกระทบต่อประชากรสิงคโปร์ประมาณ 6.5-12% แต่เมื่ออายุมากขึ้น เราทุกคนจะมีการสูญเสียปริมาณและคุณภาพของน้ำตาเล็กน้อย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคตาแห้ง7