Các công cụ chẩn đoán bệnh khô mắt

18/01/2019

Bạn cứ có cảm giác như có thứ gì đó ở trong mắt mình? Bạn thấy ngứa mắt, gai mắt? Mắt bạn có bị đỏ hay bị mờ? Nếu câu trả lời là có, bạn nên đi khám mắt để được chẩn đoán cụ thể. Vậy làm sao bác sĩ biết được vấn đề của mắt bạn?

Các dụng cụ dùng để chuẩn đoán bệnh khô mắt

 

Về cơ bản, bác sĩ nhãn khoa thường sử dụng 5 dụng cụ sau để chẩn đoán1-4:

 

1. Đặt câu hỏi

Đầu tiên, bác sĩ có thể hỏi bạn một vài câu hỏi tiêu chuẩn để kiểm tra xem bạn có nguy cơ mắc bệnh khô mắt không. Những câu hỏi này có thể không xác định được toàn bộ các vấn đề của bạn, nhưng đây sẽ là bằng chứng và căn cứ để chẩn đoán.1-4

Tài liệu tham khảo
 1. Suvarna P. Phadatare, et al. A Comprehensive Review on Dry Eye Disease: Diagnosis, Medical Management, Recent Developments, and Future Challenges [Nghiên cứu đánh giá toàn diện về bệnh khô mắt: Chẩn đoán, quản lý y tế, thành tựu gần đây và thách thức tương lai]. Advances in Pharmaceutics. http://dx.doi.org/10.1155/2015/704946
 2. Dry eyes [Mắt khô]. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.
 3. Sự thật về bệnh khô mắt. National Eye Institute (Viện Mắt Quốc gia). https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.
 4. C Stephen Foster. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca) [Bệnh khô mắt (Keratoconjunctivitis Sicc)]. Medscape. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.

2. Khám mắt toàn diện

Bác sẽ kiểm tra mắt bạn. Quy trình này bao gồm kiểm tra thể chất, kiểm tra tiền sử bệnh lý và xác định những vấn đề mà bạn từng có.1-4

Tài liệu tham khảo
 1. Suvarna P. Phadatare, et al. A Comprehensive Review on Dry Eye Disease: Diagnosis, Medical Management, Recent Developments, and Future Challenges [Nghiên cứu đánh giá toàn diện về bệnh khô mắt: Chẩn đoán, quản lý y tế, thành tựu gần đây và thách thức tương lai]. Advances in Pharmaceutics. http://dx.doi.org/10.1155/2015/704946
 2. Dry eyes [Mắt khô]. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.
 3. Sự thật về bệnh khô mắt. National Eye Institute (Viện Mắt Quốc gia). https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.
 4. C Stephen Foster. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca) [Bệnh khô mắt (Keratoconjunctivitis Sicc)]. Medscape. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.

3. Kiểm tra chất lượng của nước mắt (thời gian vỡ màng nước mắt)

Một cách khác để chẩn đoán bệnh khô mắt là xác định chất lượng của nước mắt bằng một loại thuốc nhỏ mắt đặc biệt. Màu của loại thuốc nhỏ mắt này sẽ cho biết thời gian nước mắt bao lấy toàn bộ bề mặt mắt và khi điểm bị khô đầu tiên xuất hiện. Dấu hiệu điển hình để chẩn đoán bệnh là nước mắt của bạn bốc hơi quá nhanh.1-4

Tài liệu tham khảo
 1. Suvarna P. Phadatare, et al. A Comprehensive Review on Dry Eye Disease: Diagnosis, Medical Management, Recent Developments, and Future Challenges [Nghiên cứu đánh giá toàn diện về bệnh khô mắt: Chẩn đoán, quản lý y tế, thành tựu gần đây và thách thức tương lai]. Advances in Pharmaceutics. http://dx.doi.org/10.1155/2015/704946
 2. Dry eyes [Mắt khô]. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.
 3. Sự thật về bệnh khô mắt. National Eye Institute (Viện Mắt Quốc gia). https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.
 4. C Stephen Foster. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca) [Bệnh khô mắt (Keratoconjunctivitis Sicc)]. Medscape. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.

4. Đo lượng nước mắt (Bài kiểm tra Schirmer)

Một cách khác để chẩn đoán bệnh khô mắt là kiểm tra khả năng sản xuất nước mắt. Trong bài kiểm tra này, bác sĩ sẽ đặt một tờ giấy đặc biệt bên dưới mí mắt dưới rồi đợi 5 phút để tính toán phần thấm nước mắt của tờ giấy đó.1-4

Tài liệu tham khảo
 1. Suvarna P. Phadatare, et al. A Comprehensive Review on Dry Eye Disease: Diagnosis, Medical Management, Recent Developments, and Future Challenges [Nghiên cứu đánh giá toàn diện về bệnh khô mắt: Chẩn đoán, quản lý y tế, thành tựu gần đây và thách thức tương lai]. Advances in Pharmaceutics. http://dx.doi.org/10.1155/2015/704946
 2. Dry eyes [Mắt khô]. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.
 3. Sự thật về bệnh khô mắt. National Eye Institute (Viện Mắt Quốc gia). https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.
 4. C Stephen Foster. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca) [Bệnh khô mắt (Keratoconjunctivitis Sicc)]. Medscape. Lần truy cập gần nhất: 25/08/2019.

Nhiều bài kiểm tra quá nhỉ? Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc tự chẩn đoán thường không chính xác đâu. Nếu bạn nghi ngờ rằng mình bị khô mắt, hãy đi khám ngay nhé.

Hân hạnh mang đến cho bạn nội dung này copyright santen logo

Bản quyền 2019. The Eye Observer. Bảo lưu mọi quyền.