5 วิธีที่จักษุแพทย์ใช้ในการตรวจสุขภาพดวงตา

January 18, 2019

คุณเคยรู้สึกเหมือนมีอะไรเข้าตาบ้างหรือไม่ รู้สึกคันหรือระคายเคือง ตาแดงหรือพร่ามัว หากใช่ คุณควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่เหมาะสม แล้วแพทย์จะทราบว่าดวงตาของคุณผิดปกติได้อย่างไร
โดยพื้นฐานแล้วเครื่องมือที่จักษุแพทย์ใช้บ่อยมี 5 อย่างด้วยกัน1-4:

1. แบบสอบถาม

ขั้นแรก แพทย์ของคุณอาจถามคำถามมาตรฐานหลาย ๆ คำถามเพื่อตรวจสอบว่าคุณอาจเป็นโรค DED หรือไม่ คำถามเหล่านี้อาจไม่ได้บ่งชี้ถึงปัญหาพื้นเดิมทั้งหมดของคุณเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังให้หลักฐานและคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยแก่แพทย์ของคุณ1-4

เอกสารอ้างอิง
 1. Suvarna P. Phadatare, et al. A Comprehensive Review on Dry Eye Disease: Diagnosis, Medical Management, Recent Developments, and Future Challenges. Advances in Pharmaceutics. http://dx.doi.org/10.1155/2015/704946
 2. Dry eyes. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes. Last accessed August 25, 2019.
 3. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.
 4. C Stephen Foster. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca). Medscape. Last accessed August 25, 2019.

2. การตรวจสุขภาพตา

ในระหว่างการทดสอบ แพทย์จะต้องตรวจสุขภาพตาของคุณ การตรวจสอบนี้ประกอบไปด้วยการตรวจสอบทางกายภาพ การทบทวนประวัติสุขภาพของคุณ และสำรวจปัญหาที่คุณอาจมีมาก่อนหน้าอยู่แล้ว1-4

เอกสารอ้างอิง
 1. Suvarna P. Phadatare, et al. A Comprehensive Review on Dry Eye Disease: Diagnosis, Medical Management, Recent Developments, and Future Challenges. Advances in Pharmaceutics. http://dx.doi.org/10.1155/2015/704946
 2. Dry eyes. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes. Last accessed August 25, 2019.
 3. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.
 4. C Stephen Foster. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca). Medscape. Last accessed August 25, 2019.

3. การตรวจวัดคุณภาพน้ำตาของคุณ (เวลาที่น้ำตาสามารถคงสภาพ - Tear Breakup Time)

อีกวิธีการหนึ่งในการทดสอบโรค DED คือการตรวจวัดคุณภาพของน้ำตาโดยใช้ยาหยอดตาชนิดพิเศษ สารย้อมในยาหยอดตาจะบ่งชี้ว่าน้ำตาของคุณจะเคลือบผิวดวงตานานแค่ไหน และจุดแห้ง (Dry spot) แรกจะปรากฏขึ้นเมื่อไร หากน้ำตาของคุณระเหยเร็วเกินไป นี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับแพทย์ในการวินิจฉัยที่ถูกต้อง1-4

เอกสารอ้างอิง
 1. Suvarna P. Phadatare, et al. A Comprehensive Review on Dry Eye Disease: Diagnosis, Medical Management, Recent Developments, and Future Challenges. Advances in Pharmaceutics. http://dx.doi.org/10.1155/2015/704946
 2. Dry eyes. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes. Last accessed August 25, 2019.
 3. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.
 4. C Stephen Foster. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca). Medscape. Last accessed August 25, 2019.

4. การตรวจวัดปริมาณน้ำตาของคุณ (Schirmer's test)

อีกวิธีการหนึ่งที่อาจใช้ในการวินิจฉัยโรค DED คือการตรวจวัดการผลิตน้ำตาของคุณ ในการทดสอบนี้ แพทย์จะวางกระดาษพิเศษไว้ใต้เปลือกตาล่างของคุณ รอ 5 นาที แล้วคำนวณส่วนของกระดาษที่ดูดซับน้ำตาของคุณ1-4

เอกสารอ้างอิง
 1. Suvarna P. Phadatare, et al. A Comprehensive Review on Dry Eye Disease: Diagnosis, Medical Management, Recent Developments, and Future Challenges. Advances in Pharmaceutics. http://dx.doi.org/10.1155/2015/704946
 2. Dry eyes. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes. Last accessed August 25, 2019.
 3. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.
 4. C Stephen Foster. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca). Medscape. Last accessed August 25, 2019.

มีการทดสอบมากมายใช่หรือไม่ สิ่งสำคัญคือพึงระลึกไว้ว่าการวินิจฉัยด้วยตนเองอาจไม่ถูกต้อง หากคุณคิดว่าตนเองเป็นโรค DED การนัดพบแพทย์ทันทีถือเป็นการตัดสินใจที่ดี