โรค DED สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่

โดยทั่วไปเป็นภาวะเรื้อรัง ในบางกรณีมีความเป็นไปได้ที่สามารถระบุถึงต้นเหตุที่สามารถแก้ไขได้ เช่น การงดใช้ยาบางชนิด การเปลี่ยนคอนแทคเลนส์บ่อย ๆ เป็นต้น แต่ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจำเป็นต้องอยู่กับมัน1-2