ทำไมอุปกรณ์ดิจิทัลจึงทำให้ตาฉันแห้ง?

ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลกับอาการตาแห้งนั้นเป็นที่ยอมรับทั่วไป การกะพริบตาแต่ละครั้งช่วยคืนสภาพฟิล์มน้ำตาที่ปกป้องดวงตาของคุณ แต่เมื่อคุณจ้องที่หน้าจอ คุณมักจะกะพริบตาไม่สมบูรณ์และน้อยลง ดังนั้น ฟิล์มน้ำตาของคุณจึงไม่คงตัวและสามารถแตกได้ง่ายทำให้ตาแห้ง พยายามลดเวลาอยู่หน้าจอของคุณก่อนที่จะสายเกินไป!1-2, 8