ฉันจะต้องทำอย่างไรหากคิดว่าตัวเองเป็นโรคตาแห้ง?

หากคุณคิดว่าคุณเป็นโรคตาแห้ง ให้นัดพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาของคุณ