อาการตาแห้งที่เกิดจากยา: รู้จักยาของคุณ

January 18, 2019

ตั้งแต่ยารักษาสิวไปจนถึงยาแก้แพ้ ยาหลายชนิดสามารถมีส่วนทำให้เกิดอาการตาแห้งได้ มาดูสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด1-5:

ยาเม็ดคุมกำเนิด

ฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจส่งผลต่อการผลิตส่วนประกอบที่เป็นน้ำในฟิล์มน้ำตาของคุณ และทำให้ดวงตาของคุณแห้ง หากคุณเป็นโรค DED ให้ปรึกษาสูตินรีแพทย์เมื่อใช้ยาคุมกำเนิดหรือหากมีการใช้ยาทดแทนฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือน1-5

เอกสารอ้างอิง
 1. Fraunfelder, Frederick T, et al. The role of medications in causing dry eye. Journal of ophthalmology vol. 2012 (2012): 285851. doi:10.1155/2012/285851
 2. J. Daniel Nelson, et al. Non-hormonal Systemic Medications and Dry Eye. Ocul Surf. 2011 Oct;9(4):212-26. https://doi.org/10.1016/S1542-0124(11)70034-9
 3. Jaanus SD. Ocular side effects of selected systemic drugs. Optom Clin. 1992;2(4):73-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1363080
 4. Junping Li, Ramesh C. Tripathi, Brenda J. Tripathi. Drug-induced ocular disorders. Drug Saf. 2008;31(2):127-41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18217789
 5. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.

ยาลดความดันโลหิต

ยาลดความดันโลหิตที่จัดอยู่ในกลุ่ม Beta blockers สามารถลดการผลิตน้ำตาและอาจทำให้เกิดอาการตาแห้งได้1-5

เอกสารอ้างอิง
 1. Fraunfelder, Frederick T, et al. The role of medications in causing dry eye. Journal of ophthalmology vol. 2012 (2012): 285851. doi:10.1155/2012/285851
 2. J. Daniel Nelson, et al. Non-hormonal Systemic Medications and Dry Eye. Ocul Surf. 2011 Oct;9(4):212-26. https://doi.org/10.1016/S1542-0124(11)70034-9
 3. Jaanus SD. Ocular side effects of selected systemic drugs. Optom Clin. 1992;2(4):73-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1363080
 4. Junping Li, Ramesh C. Tripathi, Brenda J. Tripathi. Drug-induced ocular disorders. Drug Saf. 2008;31(2):127-41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18217789
 5. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.

ยาแก้แพ้

ยาจะยับยั้งการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้และป้องกันอาการต่าง ๆ เช่น น้ำตาไหลผิดปกติ หรือน้ำมูกไหล แต่ยังยับยั้งการทำงานของต่อมน้ำตาจนถึงจุดที่มีน้ำตาไม่เพียงพอต่อการหล่อลื่นดวงตา1-5

เอกสารอ้างอิง
 1. Fraunfelder, Frederick T, et al. The role of medications in causing dry eye. Journal of ophthalmology vol. 2012 (2012): 285851. doi:10.1155/2012/285851
 2. J. Daniel Nelson, et al. Non-hormonal Systemic Medications and Dry Eye. Ocul Surf. 2011 Oct;9(4):212-26. https://doi.org/10.1016/S1542-0124(11)70034-9
 3. Jaanus SD. Ocular side effects of selected systemic drugs. Optom Clin. 1992;2(4):73-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1363080
 4. Junping Li, Ramesh C. Tripathi, Brenda J. Tripathi. Drug-induced ocular disorders. Drug Saf. 2008;31(2):127-41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18217789
 5. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.

ยาลดอาการคัดจมูก

การขจัดอาการคัดจมูกในกรณีที่เป็นหวัดหรือภูมิแพ้ คุณสามารถใช้ยาลดอาการคัดจมูกได้เนื่องจากยาจะช่วยลดอาการบวมของหลอดเลือดในจมูกและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ แต่น้ำตาของคุณก็อาจลดลงได้เช่นกัน1-5

เอกสารอ้างอิง
 1. Fraunfelder, Frederick T, et al. The role of medications in causing dry eye. Journal of ophthalmology vol. 2012 (2012): 285851. doi:10.1155/2012/285851
 2. J. Daniel Nelson, et al. Non-hormonal Systemic Medications and Dry Eye. Ocul Surf. 2011 Oct;9(4):212-26. https://doi.org/10.1016/S1542-0124(11)70034-9
 3. Jaanus SD. Ocular side effects of selected systemic drugs. Optom Clin. 1992;2(4):73-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1363080
 4. Junping Li, Ramesh C. Tripathi, Brenda J. Tripathi. Drug-induced ocular disorders. Drug Saf. 2008;31(2):127-41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18217789
 5. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.

ยาต้านซึมเศร้า

ยาระงับอาการวิตกกังวลและยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิกจะหยุดการถ่ายโอนสัญญาณที่กระตุ้นต่อมต่าง ๆ ในร่างกายของคุณ และยังส่งผลต่อต่อมน้ำตา ทำให้ดวงตาของคุณผลิตน้ำตาน้อยลง1-5

เอกสารอ้างอิง
 1. Fraunfelder, Frederick T, et al. The role of medications in causing dry eye. Journal of ophthalmology vol. 2012 (2012): 285851. doi:10.1155/2012/285851
 2. J. Daniel Nelson, et al. Non-hormonal Systemic Medications and Dry Eye. Ocul Surf. 2011 Oct;9(4):212-26. https://doi.org/10.1016/S1542-0124(11)70034-9
 3. Jaanus SD. Ocular side effects of selected systemic drugs. Optom Clin. 1992;2(4):73-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1363080
 4. Junping Li, Ramesh C. Tripathi, Brenda J. Tripathi. Drug-induced ocular disorders. Drug Saf. 2008;31(2):127-41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18217789
 5. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.

ยาระงับปวด

หากคุณใช้ยาแก้ปวดที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป เช่น ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) และอะเซตามิโนเฟน (Acetaminophen) (พาราเซตามอล) ในปริมาณที่สูงเป็นพิเศษ คุณอาจมีอาการตาแห้ง1-5

เอกสารอ้างอิง
 1. Fraunfelder, Frederick T, et al. The role of medications in causing dry eye. Journal of ophthalmology vol. 2012 (2012): 285851. doi:10.1155/2012/285851
 2. J. Daniel Nelson, et al. Non-hormonal Systemic Medications and Dry Eye. Ocul Surf. 2011 Oct;9(4):212-26. https://doi.org/10.1016/S1542-0124(11)70034-9
 3. Jaanus SD. Ocular side effects of selected systemic drugs. Optom Clin. 1992;2(4):73-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1363080
 4. Junping Li, Ramesh C. Tripathi, Brenda J. Tripathi. Drug-induced ocular disorders. Drug Saf. 2008;31(2):127-41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18217789
 5. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.

ยารักษาสิว

หากคุณเป็นสิวรุนแรง แพทย์อาจสั่งยาไอโซเตรติโนอิน (isotretinoin) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ผลิตโดยผิวหนังของคุณ แต่ผลข้างเคียงของยาจะกระทบต่อการผลิตชั้นไขมันของฟิล์มน้ำตา ทำให้ฟิล์มน้ำตาไม่คงตัวและมีการระเหยของน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตาแห้ง1-5

เอกสารอ้างอิง
 1. Fraunfelder, Frederick T, et al. The role of medications in causing dry eye. Journal of ophthalmology vol. 2012 (2012): 285851. doi:10.1155/2012/285851
 2. J. Daniel Nelson, et al. Non-hormonal Systemic Medications and Dry Eye. Ocul Surf. 2011 Oct;9(4):212-26. https://doi.org/10.1016/S1542-0124(11)70034-9
 3. Jaanus SD. Ocular side effects of selected systemic drugs. Optom Clin. 1992;2(4):73-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1363080
 4. Junping Li, Ramesh C. Tripathi, Brenda J. Tripathi. Drug-induced ocular disorders. Drug Saf. 2008;31(2):127-41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18217789
 5. Facts About Dry Eye. The national eye institute. https://nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye. Last accessed August 25, 2019.

เมื่อคุณคิดว่ายาของคุณอาจเชื่อมโยงกับอาการตาแห้ง อย่าหยุดใช้ยาเองและปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาทางเลือกอื่น ส่วนใหญ่แล้วอาการตาแห้งที่เกิดจากยาจะหายไปหลังจากหยุดใช้ยา แต่อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายเดือน